Premium Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Premium Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. İşbu Sözleşme, GEL HEMEN Bilişim ve Yazılım Anonim Şirketi(bundan sonra kısaca “gelHemen” olarak anılacaktır.) ile “Kullanıcı/Üye” arasında akdedilmiştir.
1.2. İşbu Sözleşme’nin konusu, gelHementarafından üyeye sunulan farklı kapsamlardaki hizmetlerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

2. TANIMLAR

“Sözleşme”Taraflar arasındaki üyelik sözleşmesini ifade eder.
“Premium Üyelik”üyelerin uygulama kullanım ve sağladığı ekstra avantajlar için kişisel abonelik hizmetini ifade eder. "gelHemen Premium hizmeti", "hizmetimiz" ya da "hizmet" ibareleri, gelHemen tarafından, sağlanan uygulamanın ekstra imkanlarına erişim, ara yüz kişiselleştirme ve pakete belirtilen özellikleri, öne çıkma premium etiketleme hizmetleri kapsar.
“Standart Üyelik”üyelerin uygulama kullanım için kişisel abonelik hizmetini ifade eder.
“Üçüncü Kişi”, gelHemenile üye ve onun yöneticileri ve çalışanları dışındaki kişileri ifade eder. 
“Web Sitesi” http://gelHemen.com internet sitesini,
“Mobil Uygulama” Play Store ve App Store ve Huawei App Gallery' de yer alan GelHemen Mobil Uygulamaları
“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple web sitesi ya da mobil uygulamayı kullanan kişileri,
“Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
“Hizmet Alan” Web Sitesi veya mobil uygulama üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
“Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Mobil Uygulama üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
“Uzman Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Mobil Uygulama üzerinde oluşturduğu profili,
“Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Mobil Uygulama üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından gelHemen.com tarafından uygunluk ve uzaklık durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
“Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
“İleri Tarihli Talep” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Mobil Uygulama’da sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
“Anlaşma Bedeli” Buluşturma Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Tarafların kesin olarak anlaşmasıyla Hizmet Veren tarafından ödenen standart birim bedeli,
“Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi ve son onayın verilmesi,
“Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in Mobil Uygulama üzerinden alacağı hizmete karşılık taraflar arasında anlaşmanın sağlanması halinde gelHemen.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, gelHemen.com veya gelHemen.com’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi
“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’,
“FSEK” 5846 Sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ifade eder.

3.  GENEL HÜKÜMLER

3.1.Üye belirli kısıtlarda bu üyeliğinizi sınırsız olarak kullanım hakkına sahiptir.
3.2. Standart üyelik kriterleri gelHemen tarafından belirlenecek olup suiistimali önleme amacıyla gelHemen standart üyelik hakkı veya süresini kısıtlama hakkını haizdir.
3.3. Üye olabilmek için üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girilmesi gerekmektedir. Üye, üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya güncel tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur. Ayrıca, üye, oluşturduğu üyelik hesabı ismi ve şifresini gizli tutacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üyelik hesabı ile ilgili bilgiler, üyelik hesabına giriş yaptıktan sonra değiştirebilir ve/veya güncellenebilir.
3.4. Üye, üyelik hesabı üzerinden veya yapacağı sair sözlü veya yazılı bildirim ile üyeliğini her zaman için sona erdirebilir.
3.5.Üye, özellikle, yanlış veya yanıltıcı bilgiler ile üyelik hesap bilgilerini doldurmamak ve gerçek olmayan ziyaretçiler adına üyelik hesap bilgileri oluşturmamakla yükümlüdür.
3.6.Üyeninkriterlere uymadığının saptanması hâlinde gelHemen’in standart üyeliği iptal etme ve hesabı dondurma hakkı saklıdır. Aynı telefon numarası ile birden fazla kişi üye olamaz. Kriterlere uygunluğun saptanması amacıyla, mevcut ya da yeni bir gelHemen üyeliği için kullanılmış cihaz kimliği, ödeme yöntemi ya da hesap e-posta adresi gibi bilgiler kullanılabilir. Diğer fırsat ya da indirim olanaklarıyla birlikte kullanıma kısıtlamalar getirilebilir.
3.7. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir üye, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak gelHemen hizmetinden faydalanabilir.
3.8. İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan gelHemen’in sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.
3.9.Geçerli bir üyelik hizmeti alabilmek için gelHemen tarafından talep edilen ve hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
3.10.  gelHemen, üye tarafından gelen hizmet taleplerini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden geçirdikten sonra, uygun olması halinde yayımlar. Ancak hizmetin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk üyeye aittir.
3.11   Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (sınava girme, ödev yaptırma, tez yazdırma vb.) talep içerikleri oluşturulmamalı, bu tip içerikli taleplere teklif verilmemelidir. Bu tür talepleri oluşturma ya da bu tür taleplere teklif verme sebebiyle doğacak tüm sorumluluk talep sahibi üyeye aittir.
3.12. gelHemen, içeriklerine ve ek özelliklere öncelikli olarak hesabınızı oluşturduğunuz ülkede ve ziyaret ettiğiniz tüm coğrafi bölgelerde erişecek şekilde kullanabilir. Premium paket içerikleri ve ücretleri coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilir ve zaman zaman değişebilir. 

3.13. Premium hizmetine ait özellikle ve imkanlar da dahil olmak üzere gelHemen hizmeti sürekli olarak güncellenir. Ayrıca web sitemiz, mobil uygulama, kullanıcı arayüzleri, tanıtım içerikleri ve gelHemen içeriğinin bulunabilirliği de dâhil olmak üzere hizmetimizin birçok unsurunu devamlı testlere tabi tutmaktayız. Dilediğiniz zaman "Destek" menüsünü ziyaret edip "Destek talebi oluşturabilir" bize tüm görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

3.14. gelHemen’in üyeler arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. gelHemen, üyeler arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar, zira gelHemen hizmet garantisi sunmamaktadır.
3.15. gelHemen yazılımı gelHemen tarafından ve gelHemen için geliştirilmiştir. Bu yazılım, cihaz ve kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir; işlevleri ve özellikleri cihazdan cihaza değişebilir. Hizmet kullanımı sırasında cihaz bazlı oluşabilecek hataların olabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Bu gibi durumlarda destek birimimiz hızlı bir şekilde müdahale edecektir.
3.16. Üyelerden Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, gelHemen tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. gelHemen’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. gelHemen, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman mobil uygulamayı, Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4. FİKRİ VE SİNAI HAKLAR

4.1.gelHemen’e ilişkin FSEK’ten doğan tüm mali haklar gelHemen’e aittir. İşbu mali haklar;
4.1.1. FSEK’in 21. Maddesinden düzenlenmiş olan işleme hakkı,
4.1.2. FSEK’in 22. Maddesinden düzenlenmiş olan çoğaltma hakkı,
4.1.3. FSEK’in 23. Maddesinden düzenlenmiş olan yayma hakkı,
4.1.4. FSEK’in 24. Maddesinden düzenlenmiş olan temsil hakkı,
4.1.5. FSEK’in 25. Maddesinden düzenlenmiş olan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkıdır.
4.2. Madde 4.1. ve alt bentlerinde belirtilen işbu mali haklar ve mali hakların gerektirdiği ölçüdeki manevi haklar tamamen gelHemen’e ait olup, üyeler tarafından kullanımı FSEK ve ilgili mevzuat anlamında aykırılık oluşturacaktır. İşbu hukuka aykırılık durumlarında gelHemen kullanacağı hukuki haklarını saklı tutar.

5. ÜYELİĞİN İPTALİ

5.1 Üyeliğinizi, süresinin bitiminden önce iptal etmemeniz hâlinde, tahsil edilen aylık ücret geri ödenmeyecek şekilde üyelik bitimine kadar Premium üyeliğiniz devam eder. Üyelik ücretini ve premium üyelik sürenizin bitiş tarihini görüntülemek için profil ekranına girmeniz yeterlidir.

5.2. Üyeliğiniz siz üyeliğinizi dondurmadığınız sürece, sürekli iş akışı ve görünürlük sağlamak amacı ile otomatik olarak her ay varsayılan ödeme yönteminiz üzerinden yenilenmeye devam eder. Üyeliğinizin yenilenmesini istemiyorsanız profilinizden "Premium Üyeliği Durdur"a tıklayarak bir sonraki ödeme döneminden itibaren aylık ücret tahsilatını durdurabilirsiniz. İptal durumunda üyeliğiniz bitene kadar Premium üyeliğin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

5.3. Hizmet verenin iş alabilmesi şu ana kadar yaptığı işler verdiği fiyat, konumuna bağlı çevresindeki iş yoğunluğu ve üye ise onaylı olmaması vb. birçok değişken ile alakalıdır. Bu yüzden gelHemen uygulaması hizmet verenler için kesin bir iş alım garantisi sunmaz. Ödenen aylık ücret uygulamanın tam yetkinliği ile kullanımını iş fırsatlarında verilen tekliflerde müşterinin dikkatini çekme ve uygulama üzerinden direk iletişime geçebilme olanağı sun

5.4.gelHemen üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın web sitesini ve mobil uygulamayı kullanmaktan ve üyelik haklarına erişimden menedebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

6. HİZMET VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜLERİ

6.1.   Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
6.2.  Hizmet Veren, Web Sitesi veya mobil uygulama aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak gelHemen'in bilgisi dahilinde olmaksızın, gelHemen’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödememek amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.
6.3.   Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yaptığı sözleşmede, gelHemen’in hiçbir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
6.4.   Hizmet Veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, gelHemen’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile gelHemen sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan gelHemen sorumlu değildir.
6.5.   Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
6.6.   Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların gelHemen’e ait olmadığını kabul eder.
6.7.  Hizmet Alan, gelHemen’in kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine gelHemen’i gösterirse, gelHemen öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, gelHemen aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) gelHemen’e aynen ödeyecektir.

7. FATURALANDIRMA

7.1. Faturalama Dönemleri. gelHemen hizmetinin üyelik ücreti ve hizmeti kullanılmasına bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masraflar, "Ayarlar" ekranında yer alan  Kredi Kartlarım ekranında yer alan içerikler üzerinden tahsil edilecektir.
7.2. Faturalama döneminin uzunluğu, hizmete kaydolurken seçilen abonelik türüne bağlı olacaktır. Ödeme Yönteminin onaylanamaması ya da ücretli üyeliğin söz konusu aya dâhil olmayan bir günde başlaması gibi durumlarda gelHemen ödeme tarihinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
7.3. Üyeler gelHemen hizmetini kullanabilmek için bir veya birden fazla Ödeme Yöntemi sunmakla yükümlüdür. Birincil Ödeme Yönteminizin reddedilmesi veya abonelik ücretinin ödemesi için artık kullanılamaması durumunda, üyenin hesabı ile ilişkilendirilmiş herhangi bir Ödeme Yöntemi üzerinden ücret alınması için gelHemen’e yetkilendirilmiş olacağından; üye tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olacaktır.
7.4. Ödeme yöntemi geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi ve hesabınızı iptal etmemeniz halinde, abonelik ücretini geçerli bir Ödeme Yönteminden tahsil edinceye kadar gelHemen hizmetlerine erişimi engelleme hakkını saklı tutmaktadır.
7.5. Üye, ödeme yöntemlerini güncel tutmakla yükümlüdür.
7.6. Üye gelHemen üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Üye, iptal işleminin ardından ödemesini yapmış olduğu faturalandırma dönemini sonuna kadar gelHemen hizmetinden faydalanmaya devam etme hakkına sahiptir.
7.7. Ücret ve Abonelik Planı Değişiklikleri. Abonelik planımızda ve hizmetimizin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Ancak yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik planınızdaki değişiklikler, tarafınıza bildirim yapılmasını takiben en erken 30 gün sonra geçerli olacaktır.
7.8. Hizmet Veren'in işe gitmemesi sebebiyle hem Hizmet Alan hem de gelHemen’in mağdur olduğu durumlarda gelHemen’in ya da müşterinin ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1. gelHemen üyelikleri ve web sitesine ya da mobil uygulamasına erişilmesi, bunlara ilişkin tüm bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. gelHemen, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Mobil uygulamaya, internet sitesine ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da üyelik hesaplarının ve web sitesinin kullanılması ile gelHemen'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
8.2. gelHemen, üyeleri veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. gelHemen, üye yorumları ve benzer sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, gelHemen’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
8.3.  gelHemen, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan gelHemen’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8.4. gelHemen, Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
8.5. Hizmet Veren tarafından meslek profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, gelHemen’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

9. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEVİR 

9.1. gelHemen, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
9.2. gelHemen kullanım koşullarını zaman zaman değiştirebilir. Bu tür değişiklikler sizin için geçerli olmadan en az 30 gün önce üye, üyelik esnasında verdiği iletişim kanallarından biri ile gelHemen tarafından bilgilendirilecektir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, üye gelHemen’e üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. gelHemen, üyelerin işbu sözleşmeyi ya da mobil uygulama ya da web sitesi içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle gelHemen’in uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

11. MÜCBİR SEBEP

gelHemen, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gelHemen.com sitesine ve mobil uygulamasına ait işbu üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle gelHemen’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve gelHemen.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. gelHemen, ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

13. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Sözleşmesi, gelHemen tarafından üyelere içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini gelHemen.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. gelHemen dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek gelHemen.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Başarılı Bir Hizmet Veren Olmak İster Misiniz?

Kariyerinizi ve büyümenizi geliştirmenize yardımcı olacağız.
x
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için çerezler kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çerez Politikası metnini inceleyebilirsiniz. Kabul Ediyorum